afwijzing uithuisplaatsing

Op 2 juli 2010 heeft  de Rechtbank Almelo uitspraak gedaan in een zaak waarbij mr. Laura Cassese als advocaat de belangen van de moeder behartigde, welke moeder tegen de door Bureau Jeugdzorg verzochte uithuisplaatsing van haar kind. Bureau jeugdzorg voerde aan dat moeder het kind niet kon geven wat het nodig had, vanwege de psychische problematiek van moeder. Mr. Cassese voerde namens moeder onder andere aan dat het tot de taak van Bureau Jeugdzorg behoort om, indien nodig, te zorgen voor meer hulp bij de moeder thuis, alsmede dat Bureau Jeugdzorg een uithuisplaatsing pas  als laatste redmiddel moet gebruiken; Bureau Jeugdzorg was helemaal gefocust op een uithuisplaatsing en droeg niet bij aan het voorkomen daarvan. Moeder was bereid alle benodigde hulp te accepteren. Ook haalde Bureau Jeugdzorg telkenmale – ten onrechte- aan dat twee andere kinderen van de moeder ook uit huis waren geplaatst. Daar kwam bij dat in het geheel niet gebleken was dat het slecht ging met het kind waarvan de uithuisplaatsing was verzocht.

De Kinderrechter was het hiermee eens en oordeelde dat het verzoek van Bureau Jeugdzorg om het kind uit huis te plaatsen, moest worden afgewezen. Volgens de Kinderrechter was onvoldoende gebleken dat de gezinsvoogdijinstelling er alles aan had gedaan om de situatie bij de moeder thuis zodanig positief te beïnvloeden middels hulp aan huis dat daarmee een uithuisplaatsing kon worden voorkomen. Bovendien oordeelde de Kinderrechter dat een uithuisplaatsing een uiterste middel is dat pas mag worden ingezet als al het mogelijke is gedaan om uithuisplaatsing te voorkomen.

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht