Kinderalimentatie; verdeling draagkracht over ‘eigen’ kinderen en stiefkinderen

Als uw ex-partner hertrouwt met iemand anders is het de vraag of uw ex-partner wordt geacht bij te dragen in de behoefte van de kinderen van zijn nieuwe echtgenote (zijnde zijn stiefkinderen); als dit zo is, dan neemt immers zijn draagkracht voor het betalen van kinderalimentatie voor zijn biologische kinderen af.

In een uitspraak van 8 oktober 2010 heeft de Hoge Raad zijn goedkeuring gegeven aan een uitspraak van het Gerechtshof waarbij het Hof de draagkracht van de alimentatieplichtige vader had verdeeld over zijn 2 biologische kinderen en zijn 2 stiefkinderen. Daarbij hanteerde het Hof bij de berekening van de draagkracht van de vader de bijstandsnorm voor een alleenstaande, aangezien zijn huidige echtgenote in staat moest worden geacht om in haar eigen levensonderhoud te voorzien, aldus het Hof. Tevens had het Hof rekening gehouden met het feit dat de 4 kinderen waar het in deze zaak om ging, elk een verschillende behoefte hadden en daarbij tevens verdisconteerd dat zijn nieuwe echtgenote alimentatie ontving voor zijn stiefkinderen.

mr. Laura Cassese, advocaat & NMI gecertificeerd mediator te Almelo

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht