Bank verspeelt recht bij onverantwoord hoge hypotheek

Banken die onverantwoorde hypotheken verstrekken, verliezen deels hun rechten als hypotheeknemers in de problemen komen. Dat betoogde advocaat D. Briedé gisteren in een zaak tegen de SNS-bank.

\n\n

Briedé komt op voor de belangen van een huurder van een appartement in Enschede. De SNS wil de huurder M. Klasens kwijt om de woning te kunnen verkopen. De eigenaar Woudenberg van de woning kampt met schulden en kan de hypotheek niet aflossen.

\n\n

Volgens de advocaat is de SNS-bank zelf schuld aan de problemen. De handelswaarde van het appartement aan de Klokkenplas 13 in Enschede ligt tussen de 115.000 en 120.000 euro. De eigenaar Woudenberg kreeg er in 2000 via de Amev een hypotheek op van bijna 160.000 euro. “Dat is redelijk veel”, stelde Briedé, “maar niet geheel ongebruikelijk in een toen stijgende markt”.

\n\n

Uit zijn onderzoek blijkt echter dat drie jaar later de eigenaar nog een keer een hypotheek krijgt, nu van de SNS-bank en ter waarde van ruim 170.000 euro. “Als dit geen sterk staaltje van hypotheekzwendel is, dan weet ik het ook niet meer”, zei hij.

\n\n

Hij plaatste dit tegen de achtergrond van de vele tophypotheken die de afgelopen jaren werden verstrekt. Ook de SNS-bank zou hoog op de lijst staan van banken die te scheutig zijn geweest. Tussenpersonen letten meer op hun eigen zaken dan op de risico’s. Met grote regelmaat vinden er nu rechtszaken plaats van banken tegen eigenaren die de hypotheeklasten niet kunnen ophoesten.

\n\n

Briedé vindt dat de SNS-bank in dit geval ten opzichte van de huurder z’n rechten heeft verspeeld. De advocaat betoogde: “Door het verschaffen van te hoge hypotheekleningen zijn banken mede debet aan de problemen waarin huizenbezitters terecht kunnen komen. De woning van huurder staat nu op de tocht. Zijn penibele situatie is rechtstreeks terug te voeren op de onrechtmatige overkreditering van de SNS-bank aan Woudenberg”.

\n\n

Advocaat Nijhoff van de SNS-bank vond het aardig geprobeerd van Briedé, maar zei dat de zaak toch veel simpeler ligt. Hoe de beide hypotheken zich tot elkaar verhouden, doet er helemaal niet toe. De wet geeft de bank de mogelijkheid om het zogenaamde huurbeding in te roepen dat bepaalt dat een eigenaar niet mag verhuren. “Er is geen sprake van dat de bank z’n recht misbruikt”, zei hij. Kortgedingrechter M. Moest doet binnen vier weken uitspraak.

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht