DUO haalt bakzeil: inschrijving bij het GBA is voor de uitwonende beurs doorslaggevend!

Bij besluit had de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van OCW de uitwonende beurs van de student (onze klant) ingetrokken. Het betrof een situatie waarbij de student woont in een woning die eigendom is van zijn ouders. De ouders wonen zelf in dezelfde straat in een andere woning. Omdat de ouders veelvuldig bij de student over de vloer kwamen, stelde de Dienst dat de student feitelijk bij zijn ouders inwonend zou zijn. In beroep oordeelt de rechtbank Almelo dat voor de vraag of een student in- o f uitwonend is, de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) doorslaggevend is. Omdat de student op een ander adres dan zijn ouders staat ingeschreven, komt hem een uitwonende beurs toe.

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht