Mediator echtscheiding Twente

In een echtscheiding moeten vele juridische zaken goed geregeld worden. Het is daarom verstandig om uw echtscheiding te laten regelen door een MfN-registermediator die tevens advocaat is, als u samen kiest voor het regelen van uw echtscheiding via mediation. Dat geldt zeker ook als er sprake is van een lastige vermogenspositie, bijvoorbeeld als er veel vermogen verdeeld moet worden of als u en uw partner een of meerdere bedrijven hebben. Het is immers van belang dat de gemaakte afspraken juridisch houdbaar zijn; deze moeten worden getoetst aan de wetten en verdragen die er zijn op het gebied van familierecht en aan de geldende jurisprudentie. Het is daarom ook van belang dat de mediator die u inschakelt ruime ervaring heeft in het voeren van gerechtelijke procedures en dat hij/zij de jurisprudentie en rechtsontwikkelingen bijhoudt, want men moet ook weten waar een rechter in voorkomende gevallen op let, mocht er op enig moment in de toekomst onverhoopt toch een juridisch conflict tussen de (ex)-partners ontstaan. Een MfN-gecertificeerd advocaat-mediator die zich bezighoudt met familierecht en echtscheidingen en die ruime ervaring heeft in het voeren van familierechtprocedures bij de Rechtbank en het Gerechtshof (zoals bijvoorbeeld mr. Laura Cassese, gevestigd te Almelo), heeft bovendien geleerd om alimentatieberekeningen te maken volgens de door de rechtbanken gehanteerde normen. Hij/zij kan ook het (gezamenlijk) verzoekschrift tot echtscheiding voor u indienen bij de rechtbank; alleen een advocaat is daartoe bevoegd. Dat geeft u zekerheid en rust.

Als u kiest voor het regelen van uw echtscheiding via mediation in plaats van dat u en uw partner elk een advocaat in de arm nemen, dan heeft dat voor u beiden als voordeel dat mediation goedkoper is dan over en weer procederen via wederzijdse advocaten, want u en uw partner delen de kosten van de echtscheidingsmediator. Bovendien wordt uw echtscheiding dan sneller geregeld dan bij inschakeling van advocaten. Ook leidt mediation er doorgaans toe dat de relatie tussen u en uw ex-partner verbetert; vooral als u samen kinderen hebt is dat erg belangrijk. U bespaart u beiden bovendien een confrontatie in de rechtszaal en alles wat binnen de mediation op tafel komt blijft vertrouwelijk. U hebt voorts de oplossing in eigen hand, want niet de rechter hakt voor u de knoop door bij geschilpunten, maar u samen, met behulp van uw echtscheidingsmediator. Wel is het bij mediation noodzakelijk dat u beiden de wil hebt om samen eventuele geschilpunten op te lossen; zonder dit commitment zal de mediation niet slagen.

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht