Heeft een ouder altijd recht op een omgangsregeling?

Heeft een ouder altijd recht op een omgangsregeling?

Niet altijd heeft een ouder recht op een omgangsregeling met zijn kinderen. In een uitspraak van het Gerechtshof ’s-Gravenhage van 7 juli 2010 oordeelde het Gerechtshof dat uit deskundigenonderzoek was gebleken dat de kinderen in de gesprekken in verschillende bewoordingen hadden aangegeven dat hun vader hen niet begrijpt of niet goed naar hen luistert. De moeder had in dit kader gesteld dat het de vader aan invoelend vermogen ontbrak. Het Hof was uit het deskundigenonderzoek gebleken dat er geen draagvlak tot contact was bij de kinderen met hun vader, hetgeen voor een belangrijk deel toe te schrijven was aan de vader. Verder was gebleken dat de ouders nog ernstige problemen hadden in hun communicatie. Deze communicatieproblemen vormden een belemmering voor een goed functionerende contactregeling.

afwijzing verzoek omgangsregeling

Gelet op deze omstandigheden achtte het Hof het vaststellen van een omgangsregeling tussen de vader en de kinderen niet in het belang van de kinderen.

mr. Laura Cassese, advocaat familierecht & MfN-registermediator te Almelo

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht