Heling? De prijs is van belang!

Heling? De prijs die de verdachte heeft betaald voor het verworven goed is van belang!

In een uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 26 augustus jl. heeft het Gerechtshof de verdachte, die werd bijgestaan door mr. Cassese, vrijgesproken van (schuld)heling. Van schuldheling is sprake als iemand een goed (bijvoorbeeld een fiets) koopt, terwijl hij ten tijde van de koop redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betrof. In eerste instantie had de Rechtbank in deze zaak de verdachte voor schuldheling veroordeeld in verband met de aankoop op straat door de verdachte van een fiets (mountainbike). De verdachte had deze fiets naar eigen zeggen gekocht voor € 320,00. De eigenaar van de fiets, van wie de fiets was gestolen, had zelf € 350,00 betaald voor de fiets, volgens de door hem ondertekende koopovereenkomst. Mr. Cassese voerde onder andere aan dat, gelet op de door de verdachte voor de fiets betaalde prijs, de verdachte niet had kunnen bevroeden dat het een gestolen fiets betrof. Het Hof was het met het betoog van mr. Cassese eens en achtte niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte ten tijde van het verwerven of voorhanden hebben van de fiets wist althans redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betrof.  Het Hof sprak de verdachte dan ook vrij van schuldheling.

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht