Hennepteelt, geen schrijnend geval

Rechtbank Almelo, sector kanton (voorzieningenrechter)

\n\n

28 juni 2010

\n\n

LJN: BM9863

\n\n

(mr. G.G. Vermeulen)

\n\n

Hennepteelt, wanprestatie, ernst, uitzondering

\n\n

[artikel 6: 265 BW]

\n\n

Op 22 april 2010 is in een slaapkamer aan de achterzijde van de woning, die huurder van de woningstichting huurt, een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen. In de slaapkamer stonden 154 hennepplanten. De woningstichting vordert de ontruiming van de woning. De huurder erkent de hennepteelt. Huurder zit in financiële problemen. Er moet een uitzondering worden gemaakt omdat sprake is van een schrijnend geval. Volgens de voorzieningenrechter is sprake van een ernstige vorm van wanprestatie mede gelet op de reële mogelijkheid van schade aan het gehuurde. Geen schrijnend geval. Volgt ontruiming binnen 3 weken.

\n\n

Commentaar:

\n\n

Om als schrijnend geval er worden aangemerkt dient een henneptelende huurder bijzondere omstandigheden aan te voeren. Een ontruiming levert geen schrijnend geval op omdat dit inherent is aan de willens en wetens gepleegde – doch verboden – hennepteelt.

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht