Hof Den Haag “kraakt” anti-kraakwet

In een nog ongepubliceerde uitspraak heeft het gerechtshof in Den Haag de strafrechtelijke ontruimingen van enkele panden in Amsterdam, Den Haag en Leeuwarden verboden. Reden hiervan is dat in de in oktober jongsleden in werking getreden nieuwe anti-kraakwet geen rekening wordt gehouden met het in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) opgenomen “woonrecht”. De rechter zou dit achteraf moeten kunnen toetsen. Daarin voorziet de wet evenmin. Laat onverlet dat eigenaren via de civielrechtelijke weg ook een ontruiming kunnen vorderen. Krakers bevinden zich “zonder recht of titel” in de woning.

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht