Huurprijswijziging winkelruimte geblokkeerd

DE 5 -JAARSVALKUIL

\n\n

Kantonrechter Lelystad

\n\n

14 oktober 2009

\n\n

LJN: BK0757

\n\n

mr. O.E. Mulder

\n\n

\n\n

Winkelruimte. Huurprijsherziening. Wachttijd.

\n\n

Een winkelruimte wordt al vanaf 1992 verhuurd. Partijen bij de huurovereenkomst onderhandelen over een uitbreiding van het gehuurde. Partijen spreken in 2007 af dat voor dit nieuwe gedeelte de huurprijs € 3.025 per jaar zal gelden. Vervolgens neemt de huurder het initiatief tot een huurprijsverlaging. De bedrijfshuurcommissie brengt advies uit. De kantonrechter verklaart de huurder niet-ontvankelijk. Een vordering tot huurprijswijziging kan pas worden ingesteld vijf jaar na de laatste huurprijswijziging.

\n\n

Commentaar:

\n\n

Verhuurders en huurders moeten op hun tellen passen wanneer zij onderhandelen over een nieuwe huurprijs voor een nieuw (te bouwen) gedeelte aan een bestaand huurobject. Zelfs een huurprijswijziging die uitsluitend ziet op dat nieuwe gedeelte leidt er toe dat de bestaande  – wellicht door de markt achterhaalde – huurprijs voor het bestaande object niet eerder dan na verloop van 5 jaar kan worden gewijzigd. Dit kan worden ondervangen door ofwel een algehele huurprijswijziging overeen te komen dan wel het nieuwe gedeelte apart te verhuren.

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht