Huurrecht van jou, huurrecht van mij

Huurrecht van mij, huurrecht van jou

 

Door huwelijk worden de echtelieden ieder huurder van de huurwoning. Samenwoners staan meestal ook samen op het huurcontract. Als mensen gaan scheiden of uit elkaar gaan, moet onder het motto “Cd van jou Cd van mij” alles verdeeld worden. Zo ook het huurrecht. Partijen kunnen vaak niet onder één dak blijven wonen maar hebben ten opzichte van de verhuurder dezelfde huurrechten. De kantonrechter moet dan een soort Salomonsoordeel geven waarbij het huurrecht aan één van beiden exclusief moet worden toegekend. De kantonrechter zal de over en weer op het spel staande belangen tegen elkaar afwegen. Alle feiten spelen daarbij een rol. Zeker in het geval sprake is van minderjarige kinderen zal het huurrecht bijna altijd aan de vrouw worden toegekend. Op een definitief oordeel kan vooruit worden gelopen door middel van een kort geding, een spoedprocedure in het geval van een escalerende thuissituatie. Hoewel geldt dat contracten tussen partijen blijven gelden, staat de verhuurder bij dit alles buitenspel. De verhuurder verliest – gedwongen – een contractspartij en dus ook de mogelijkheid om zich op deze in de toekomst te verhalen.

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht