Kies bij mediation voor een advocaat als mediator

Kies bij mediation voor een advocaat als mediator

Kies bij mediation voor een advocaat als mediator. Waarom is het bij mediation beter om een advocaat als mediator in te schakelen dan een mediator die geen advocaat is?

In plaats van procederen lenen de meeste kwesties zich ook uitstekend voor oplossing via mediation, als beide partijen daarvoor openstaan. Bij mediation hakt de rechter geen knoop door, maar verzinnen partijen zelf de oplossing(en) voor hun geschil, met behulp van een onpartijdige bemiddelingsdeskundige (de mediator). De mediator helpt partijen om zelf een oplossing te vinden voor hun conflict. Uitgangspunt is dat het resultaat van de mediaton voor beide partijen een win-winsituatie oplevert. Daarbij is het vaak mogelijk om veel breder naar oplossingen te zoeken dan bij procederen het geval kan zijn.

Voordelen inschakelen van een advocaat als mediator als wordt gekozen voor mediation

Vooral in zaken van familierecht wordt vaak gekozen voor mediation. Mediation is voor partijen goedkoper en het gaat veel sneller dan procederen. Mediation leidt doorgaans ook tot een verbetering van de relatie tussen partijen. In kwesties waarbij het van belang is dat de oplossing in een juridisch deugdelijke (rechtens afdwingbare) overeenkomst wordt vervat (zoals het geval is bij een echtscheiding, een alimentatiegeschil, een arbeidsconflict, een geschil over de koop/verkoop van een woning, zakelijke of samenwerkingsconflicten, burenruzies en bij een conflict met de overheid) is het van belang een (bij voorkeur MfN-register)mediator in te schakelen met een juridische achtergrond én met proceservaring (dus een advocaat). Zo krijgt u een juridisch waterdichte overeenkomst/convenant. Kies daarom bij mediation bij voorkeur voor een advocaat als mediator.

mr. Laura Cassese, advocaat & MfN-register-mediator te Almelo

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht