Laatste kans voor de wanbetalende huurder

TERME DE GRAÇE

\n\n

Rechtbank Almelo

\n\n

10 juli 2009

\n\n

LJN: BJ8824

\n\n

mr. Haarhuis

\n\n

\n\n

Herhaalde huurachterstand. Toerekenbare tekortkoming. Terme de graçe.

\n\n

Y huurt van X een woning. Y laat een huurachterstand van ruim 3 maanden ontstaan. X spreekt Y in een spoedprocedure aan tot betaling van de achterstand en ontruiming van de woning. Vlak voor de zitting betaalt Y de huurachterstand. De voorzieningenrechter oordeelt dat vaststaat dat Y tekortgeschoten is in de nakoming van zijn verplichtingen, nu hij de huur over 3 maanden niet tijdig heeft betaald. Gelet op het feit dat Y de huur over die maanden echter alsnog heeft voldaan, mag, mede gezien de mogelijkheid van verlening van een terme de graçe, aangenomen worden dat de rechter in een reguliere procedure de ontbinding van de huurovereenkomst, zo die door X gevorderd zou worden, niet zal toewijzen.

\n\n

\n\n

Commentaar:

\n\n

Elke tekortkoming in de verplichting de huur te betalen geeft de rechter de mogelijkheid om de huurovereenkomst te ontbinden en vooruitlopend daarop de huurder te veroordelen tot ontruiming van de woning. De wet biedt de rechter de mogelijkheid om een terme de graçe te verlenen, een laatste kans voor de huurder om zijn verplichtingen alsnog na te komen. Sommige rechters bieden wanpresterende huurders deze laatste kans terwijl andere rechters onverbiddelijk zijn. Voor verhuurders blijft er zo rechtsonzekerheid bestaan.

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht