Mag men met de kinderen verhuizen naar een ander deel van het land?

Op 18 juni 2010 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak waarbij de moeder voornemens was naar een ander deel van het land te verhuizen met de kinderen. De ouders waren in 2005 van elkaar gescheiden. Zij oefenden gezamenlijk het ouderlijk gezag uit over hun kinderen en de hoofdverblijfplaats van de kinderen was bij de moeder bepaald. De Rechtbank had eerder, op verzoek van beide ouders, een omgangsregeling vastgesteld waarbij de vader gedurende een weekend per twee weken van vrijdagmiddag na school tot zondagavond 19.00 uur, alsmede elke woensdagmiddag van 12.00 uur tot donderdagmorgen schooltijd en gedurende de helft van de vakanties en feestdagen omgang had met zijn kinderen. De nieuwe partner van de moeder was werkzaam in Hilversum en de moeder was daarom voornemens om met de kinderen te verhuizen naar de omgeving van Soest.

Met het oog op het voornemen van de moeder om te verhuizen had de vader bij de Rechtbank een verzoekschrift ingediend en daarbij verzocht te bepalen dat de moeder niet met de kinderen mocht verhuizen buiten het gebied met een straal van 10 kilometer met het (voormalige) gemeentehuis van de woonplaats van moeder als middelpunt. De Rechtbank besliste hierop door de maximale verhuisafstand van de moeder te bepalen op een straal van 50 kilometer hemelsbreed, met als middelpunt het (voormalige) gemeentehuis van de woonplaats van moeder. Verder hield de Rechtbank voornoemde, eerder door de Rechtbank vastgestelde omgangsregeling in stand. Gebleken was dat partijen in onderling overleg deze omgangsregeling waren overeengekomen, waarbij de minderjarigen zowel in het weekend als door de week bij de vader verbleven, en dat deze omgangsregeling goed verliep, aldus de Rechtbank. De Rechtbank achtte het in het belang van de minderjarigen dat dit contact met de vader in stand bleef, hetgeen de moeder overigens ter terechtzitting zelf ook had aangegeven.

Weliswaar was de Rechtbank van oordeel dat een ouder c.q. de moeder na een echtscheiding de vrijheid heeft om haar leven zelfstandig in te richten, maar deze vrijheid wordt beperkt doordat zij het contact tussen de minderjarigen en de vader, die een frequente en regelmatige omgang met elkaar hebben, in aanvaardbare mate in stand dient te houden. Een verhuizing waarbij de afstand c.q. reistijd tussen de moeder en de vader (te) groot wordt, zou dit contact bemoeilijken, aldus de Rechtbank. Daar kwam bij dat het belang van de moeder om te verhuizen vooral was gelegen in vermindering van de reistijd van haar nieuwe partner. De Rechtbank zag niet in dat dit belang diende te prevaleren. Zowel door het Gerechthof in hoger beroep als door de Hoge Raad werd voornoemde uitspraak van de Rechtbank bekrachtigd c.q. in stand gelaten.

mr. Laura Cassese, advocaat & NMI gecertificeerd mediator te Almelo

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht