Naleving huurreglement = belangrijk!

Huishoudelijk reglement

\n\n

Rechtbank Almelo

\n\n

26 januari 2010

\n\n

LJN:BL0607

\n\n

mr. Van Houten

\n\n

\n\n

Huishoudelijk reglement. Naleving. Tekortkoming.

\n\n

Twee huurders op leeftijd huren ieder van de woningstichting een woning. Beiden parkeren hun scootmobiel in de gemeenschappelijke ruimte. Het huishoudelijk reglement schrijft voor in de gemeenschappelijke ruimtes geen privégoederen mogen staan. De woningstichting spreekt de huurders aan tot verwijdering van de scootmobiels. De rechter oordeelt dat de huurders hebben erkend dat op de onderhavige huurovereenkomst de algemene voorwaarden van eiseres en het huishoudelijk reglement van toepassing zijn. Daarmee zijn zij gehouden deze na te leven. Door dat niet te doen is sprake van een ernstige wanprestatie. Er is ook een parkeerplaats voor scootmobiels aanwezig. Volgt toewijzing van het gevorderde.

\n\n

Commentaar:

\n\n

Indien een verhuurder een huishoudelijk reglement erop na houdt, is het verstandig om in de huurovereenkomst hiernaar te verwijzen en een exemplaar ervan aan de huurder te overhandigen. Over de ‘ernst’ van de hier aan de orde zijnde wanprestatie kan worden getwijfeld. Er moet wel een alternatief voorhanden zijn.

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht