Niet strafbaar ter zake van bedreiging van politieagenten

Op 14 september 2010 heeft de Rechtbank Almelo uitspraak gedaan in een strafzaak waarbij mr. Laura Cassese een verdachte bijstond die werd verdacht van afpersing door middel van geweld van het slachtoffer en van bedreiging van politieagenten.

Wat betreft de afpersing oordeelde de Rechtbank dat zij het niet wettig en overtuigend bewezen achtte dat de verdachte zich schuldig had gemaakt aan de gedwongen afgifte van geld door het slachtoffer door toepassing geweld, gezien het aanwezige bewijsmateriaal; de verdachte werd hiervan dus vrijgesproken.

Wat betreft de bedreiging door de verdachte van politieagenten oordeelde de Rechtbank dat de verdachte ontoerekeningsvatbaar was. Vaststond dat de verdachte leed aan een geestelijke stoornis, gelet op de inhoud van het Reclasseringsrapport. De Rechtbank kon zich in deze specifieke situatie niet aan de indruk onttrekken dat de ziekte van de verdachte tijdens de bedreiging een grote rol had gespeeld bij het gedrag van de verdachte. Het Openbaar Ministerie was in gebreke gebleven met het laten uitbrengen van een rapport over de toerekenbaarheid van de verdachte; niet uitgesloten kon worden dat verdachte had gedacht dat er mensen voor de deur stonden die hem kwaad wilden doen, welke gedachte heel goed (mede) kon zijn ingegeven door de stoornis die verdachte had, aldus de Rechtbank. De verdachte werd daarom niet strafbaar geacht en ontslagen van alle rechtsvervolging  wat betreft de door hem gepleegde bedreiging van politieagenten.

Het Openbaar Ministerie stelde geen hoger beroep in tegen deze uitspraak van de Rechtbank.

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht