Onderhuur deel van woning: geen bescherming

Gedeeltelijke onderhuur

\n\n

Rechtbank Rotterdam (voorzieningenrechter)

\n\n

1 april 2010

\n\n

LJN: BM1610

\n\n

(mr. C. Steenderen-Koornneef)

\n\n

Onderhuur. Gehuurde. Bescherming.

\n\n

[artikel 7: 269 BW]

\n\n

Huurder X zegt zijn huurovereenkomst met de woningstichting op en vertrekt met achterlating van Y. De woningstichting vordert de ontruiming van Y. Er zou sprake zijn van illegale bewoning. Y beroept zich op onderhuurbescherming. De voorzieningenrechter oordeelt dat sprake is van onderhuur van een deel van de woning. Volgens artikel 7: 269 BW wordt de onderhuur die betrekking heeft op een zelfstandige woning in geval van beëindiging van de huur tussen huurder en verhuurder voortgezet door de verhuurder. Van onderhuur die betrekking heeft op een zelfstandige woning in de zin van genoemd artikel is geen sprake. Volgt ontruiming.

\n\n

Commentaar:

\n\n

De persoon die slechts een deel van een woning onderhuurt ontbeert de onderhuurbescherming. Maar ook als sprake is van onderhuur van de gehele woning is deze bescherming niet absoluut. In de belangenafweging trekt de onderhuurder ten opzichte van de sociale verhuurder niet zelden aan het kortste eind. Woningen moeten immers eerlijk verdeeld worden.

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht