Over schotelantennes

Inleiding:

\n\n

Al vele jaren houden door huurders aan de buitenkant van hun woning aangebrachte schotelantennes de gemoederen bezig. Recentelijk zijn er een aantal uitspraken van verschillende rechtbanken gepubliceerd waaruit een rode lijn valt te distilleren, die hieronder voor het voetlicht zal worden gebracht.

\n\n

Contractueel verbod We moeten beginnen met de wettelijke regeling in het Burgerlijk Wetboek. Daarin is vastgelegd dat de huurder zaken aan de buitenkant van zijn woning mag veranderen zonder toestemming te vragen van de vastgoedbeheerder als die verandering zonder noemenswaardige kosten ongedaan kan worden gemaakt. De vastgoedbeheerder heeft de vrijheid om wijzigingen aan de buitenzijde van het gehuurde in het huurcontract te clausuleren. In de wet is ook vastgelegd dat als het huurcontract een dergelijke verandering aan de buitenkant verbiedt, de huurder deze bevoegdheid niet heeft. In de meeste huurcontracten is dit zo geregeld. Vaak wordt in huurcontracten zelfs expliciet een schotelantenneverbod opgenomen. Soms voert de vastgoedbeheerder specifiek schotelantennebeleid, dat inhoudt dat huurders onder bepaalde voorwaarden toch schotelantennes mogen aanbrengen. Die voorwaarden hebben meestal betrekking op de wijze waarop de schotelantenne wordt aangebracht en waar deze wordt aangebracht (bijvoorbeeld niet aan de voorkant, om het architectonisch beeld van de gevel niet te verstoren, maar wel aan de achterkant of bijvoorbeeld op het dak). Een dergelijk beleid is niet altijd afdoende. Het komt bijvoorbeeld regelmatig voor dat een schotelantenne wel aan de achterkant van de woning mag worden aangebracht volgens het beleid, maar dat de huurder de schotelantenne dan toch aan de voorkant blijkt te hebben aangebracht, omdat hij alleen dan de door hem gewenste zenders kan ontvangen.

\n\n

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)

\n\n

Huurders van buitenlandse origine doen vaak een beroep op artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) om het contractuele verbod om schotelantennes aan te brengen te omzeilen. In deze bepaling is vastgelegd het universele recht van mensen om informatie te ontvangen en te verzenden. Huurders hopen hiermee het gelijk aan hun zijde te krijgen, omdat het EVRM boven het Burgerlijk Wetboek gaat en ook huurcontracten opzij kan zetten.

\n\n


About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht