Tegenhouden verkoop van woning door ex-partner

Tegenhouden verkoop van woning door ex-partner

Het tegenhouden van de verkoop van de gezamenlijke woning door een ex-partner komt helaas vaak voor. Wat te doen als een ex-partner na de echtscheiding of het einde van de samenwoning de verkoop van de echtelijke woning tegenhoudt?

In een uitspraak van de Hoge Raad van 3 september 2010 gaf de Hoge Raad zijn goedkeuring aan een uitspraak van het Gerechtshof van 16 juni 2009 waarbij het Gerechtshof de vrouw had veroordeeld om, kort gezegd:

– de woning open te stellen voor bezichtiging door potentiële kopers en alles na te laten dat aan de totstandkoming van een koopovereenkomst in de weg staat;
– zodra er een kandidaat-koper is die bereid is een prijs te betalen tussen de laat- en vraagprijs van Euro 225.000,- en Euro 229.000,-, mee te werken aan de totstandkoming van de koopovereenkomst, met bepaling dat, zo de vrouw weigert medewerking te verlenen, de beschikking in de plaats treedt van de instemmende verklaring van de vrouw;
– mee te werken aan het notarieel transport, met bepaling dat, zo de vrouw weigert medewerking te verlenen, de beschikking in de plaats treedt van de instemmende verklaring van de vrouw.

Het Hof had in die zaak onder meer meegenomen dat ondanks het aandringen van de man op snelle verkoop, de verkoop na bijna drie jaar nog niet was gerealiseerd, hoewel dat, gelet op de woningmarkt tot voor kort, zeer wel tot de mogelijkheden had behoord. De makelaar had partijen geadviseerd de vraagprijs voor de woning te laten zakken naar € 225.000; de man was het daarmee eens, maar de vrouw niet, aangezien de woning dan met verlies zou worden verkocht. Naar het oordeel van het hof had de vrouw zich door deze houding onvoldoende ingespannen  om tot verkoop van de woning te geraken. In het bijzonder viel de vrouw te verwijten dat zij kennelijk een te hoge opbrengst voor de woning wenste te bewerkstelligen. De omstandigheid dat de woning wellicht met een negatieve opbrengst moest worden verkocht, kon de vrouw niet meer aan de man tegenwerpen, aldus het Hof; het belang van de man om ook financieel ‘los’ te raken van de vrouw – dat wil zeggen het belang van de man om te komen tot voltooiing van de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap – woog zwaar, aldus het Hof.

mr. Laura Cassese, familierechtadvocaat te Almelo

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht