Tijdelijke verhuur bij verblijf in buitenland: KAN!

Tijdelijke verhuur bij verblijf buitenland: KAN!

 

De huurder geniet nog steeds veel huurbescherming. Mogelijkheden om tijdelijk te verhuren zijn beperkt. Voor de eigenaar die tijdelijk in het buitenland verblijft, is tijdelijke verhuur wel een optie. Het moet dan gaan om een duidelijk afgebakende periode. Uitdrukkelijk moet worden afgesproken dat de huurder bij terugkeer van de eigenaar de woning verlaat en dat de eigenaar de woning weer zelf zal bewonen. Weigert de huurder te vertrekken, dan kan de verhuurder met succes de huurovereenkomst op basis van deze zogeheten “diplomatenclausule” opzeggen. Let op: rechters prikken door opzichtige ontduikingsconstructies heen. Ga dus niet zelf met contracten ‘klooien’ maar laat dit aan een advocaat over die maatwerk kan leveren.

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht