Verborgen gebrek bij (ver)koop: Spreken is goud

Bij de bezichtiging kijkt de koper naar het inpandige zwembad. Deze wil hij waarschijnlijk ombouwen tot wijnkelder, zo laat hij zich tegenover de verkopende makelaar ontvallen. De verkopende makelaar twijfelt nog maar zegt niets over het feit dat het zwembad gebrekkig is.

Na de koop spreekt de koper de verkoper aan tot betaling van een forse schadevergoeding omdat het zwembad zo lek is als een mandje. Een naar zijn mening verborgen gebrek.

Moeilijke positie makelaar

Deze zaak illustreert de soms moeilijke positie waarin een verkopende makelaar terecht kan komen. Wat moet hij wel en niet tegen een potentiële koper vertellen?

Aan de – letterlijk – andere kant zal de aankopende makelaar vragen moeten stellen over de staat van het object.

Juridisch krachtenveld

Het (juridisch) zwaartepunt ligt bij de verkoper omdat hij als geen ander weet wat de sterke en minder sterke punten van het object zijn. De koper dient te informeren naar zaken die hij van belang acht.

Daarbij speelt ook een rol of het gaat een nieuw of oud object. Aan een nieuwe woning mogen hogere eisen worden gesteld dan aan een oude woning, waar altijd wel iets aan mankeert.

Heeft de koper geen makelaar in de arm genomen? Dan moet de verkoper extra op zijn hoede zijn.

Oordeel:

Uiteindelijk oordeelde de rechtbank dat de verkoper in principe had moeten melden over de gebrekkigheid van het zwembad maar toch mocht afgaan op de uitlating van de koper. Het was dus een dubbeltje op zijn kant.

Advies:

Mijn advies aan de verkopende makelaar luidt: bij twijfel altijd spreken. Beter teveel gezegd dan te weinig. Aan de kopende makelaar raad ik aan om goed bij de koper na te gaan wat hij van het huis verwacht. En dan: vragen stellen.

Diederik Briedé

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht