Verhuurder speelt voor eigen rechter

EIGENRICHTING VERHUURDER NIET AFSTRAFT\n\nRechtbank Maastricht, sector kanton\n\n6 oktober 2009\n\nLJN: BJ9693\n\nmr. J.J. Groen\n\nOverlast. Huurachterstand. Toerekenbare tekortkoming. Eigenrichting.\n\nWegens huurachterstand van enkele maanden en het veroorzaken door de huurster van geluidsoverlast en stankoverlast heeft verhuurder, die in de ruimte op de begane grond een cateringbedrijf exploiteert, eigenmachtig het slot van de voordeur vervangen en verleent verhuurder aan huurster geen toegang meer tot de bovenwoning. Huurster vordert toegang tot de woning. Dit wordt afgewezen omdat huurster hier geen belang bij heeft omdat zij is opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. De alsnog door de verhuurder ingediende tegeneis inhoudende een ontruiming van de woning wordt alsnog toegewezen.\n\nCommentaar:\n\nHoe erg het de spuigaten ook uitloopt, de verhuurder heeft nooit het recht om de huurder eigenhandig uit het huis te zetten. De verhuurder zal zelf naar de voorzieningenrechter moeten stappen om een ontruiming van de huurder te vorderen. In deze zaak deed de verhuurder dit niet. Toch loopt het goed voor de verhuurder af omdat de huurster, die de zaak aanhangig had gemaakt, geen belang had bij terugkeer in de woning vanwege haar verblijf elders. Bovendien bleek dat de huurster ernstig was tekort geschoten.\n\nDiederik Briedé

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht