Voorzichtig herstel Twentse vastgoedmarkt

Voorzichtig herstel Twentse vastgoedmarkt

Op 22 september jl. vond de 8e Vastgoedrapportage Twente plaats in hangaar 11 van Enschede Airport Twente.

Terwijl de gehele vastgoedsector een dalende trend laat zien, is de zorgsector de positieve uitzondering. Zorginstellingen leveren samen met ontwikkelaars en corporaties steeds meer maatwerk. Met het oog op de vergrijzing is dit een groeimarkt.

Dan de kille cijfers:

de prijs van koopwoningen daalde met 3,5 % in het eerste half jaar 2010. Huizen stonden gemiddeld 148 dagen te koop. Dat is 3 dagen meer in vergelijking tot de verkooptijd op 1 juli 2009. Toch is sprake van licht herstel omdat courante woningen, mits correct redelijk vlot worden verkocht.

Het aanbod aan kantoorruimte nam met 22,8 % toe. Hoewel over 2009 een daling van het opnamecijfer met 34,2 % was waar te nemen, laat de eerste helft 2010 een herstel zien. In de eerste helft 2010 is al 43.000 m2 opgenomen, hetzelfde opnameniveau als in de eerste helft 2008.

De gemiddelde huurprijs van kantoorruimte bleef met € 121,00 per m2 constant in vergelijking met een jaar geleden.

In 2009 daalde het opnameniveau van winkelruimte met 23,9 %. In het eerste half jaar 2010 is ook hier een lichte stijging waar te nemen.

Het aanbod aan bedrijfsruimtes nam toe met 26,6 %.  In 2009 was sprake van een forse daling van 41,5 % van het opnamecijfer. De gemiddelde huurprijs voor bedrijfsruimte daalde tot € 41,00 per m2.  In de eerste maanden steeg de huurprijs naar € 44,00.

De leegstand in de vier grote steden is toegenomen met 6,7 % op 1 juli 2010, waarvan 2,3 % langdurige leegstand.

Al met al laten de eerste cijfers over 2010 voorzichtig herstel zien. Of dit doorzet is nog niet te zeggen.

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht