Wanneer is sprake van heling?

Wanneer is sprake van heling?

Wanneer is sprake van heling? Bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van heling, is van belang of de prijs die is betaald voor het verworven goed redelijk is. In een uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 26 augustus jl. heeft het Gerechtshof de verdachte, die in dit hoger beroep werd bijgestaan door mr. Cassese, vrijgesproken van (schuld)heling. Van schuldheling is sprake als iemand een goed (bijvoorbeeld een fiets) koopt, terwijl hij ten tijde van de koop redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betrof.

In eerste instantie had de Rechtbank in deze zaak de verdachte voor schuldheling veroordeeld in verband met de aankoop op straat door de verdachte van een fiets (mountainbike). De verdachte had deze fiets naar eigen zeggen gekocht voor € 320,- De eigenaar van de fiets, van wie de fiets was gestolen, had zelf € 350,- betaald voor de fiets, volgens de door hem ondertekende koopovereenkomst.

Mr. Cassese voerde onder andere aan dat, gelet op de door de verdachte voor de fiets betaalde prijs, de verdachte niet had kunnen bevroeden dat het een gestolen fiets betrof. Het Hof was het met het betoog van mr. Cassese eens en achtte niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte ten tijde van het verwerven of voorhanden hebben van de fiets wist althans redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betrof.  Het Hof sprak de verdachte dan ook vrij van schuldheling.

Bent u verdachte in een strafzaak en moet u verschijnen bij de Politierechter van de Rechtbank, bij een Officiersgesprek, of in hoger beroep bij het Gerechtshof? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op als u een dagvaarding of oproep hebt ontvangen om ter zitting te verschijnen of als u een vraag hebt over strafrecht.

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht