Alimentatie bij aanwezigheid schulden en overwaarde woning na echtscheiding

Op 26 januari 2011 heeft het Gerechtshof Den Haag in een alimentatiekwestie (de echtscheiding was al eerder tussen partijen uitgesproken door de Rechtbank) bij de berekening van de draagkracht van de man geen rekening gehouden met een door de advocaat van de man namens hem opgevoerde aflossing van € 174,30 per maand op een studieschuld, welke schuld een huwelijkse schuld betrof.

Huwelijkse schulden zijn schulden die zijn ontstaan vóór of tijdens het huwelijk. In principe geldt dat met de aflossing op een dergelijke schuld rekening moet worden bij de berekening van de door de alimentatieplichtige te betalen alimentatie, als de schuld is aangegaan vóór het verbreken van de samenwoning. Door de maandelijks te verrichten aflossing op de schuld heeft de alimentatieplichtige minder draagkracht voor het betalen van alimentatie. Aangezien de man in dit geval de studieschuld integraal kon aflossen uit het hem toekomende deel van de overwaarde van de echtelijke woning, achtte het Hof het niet redelijk en billijk om met de aflossing op deze studieschuld rekening te houden.

Conclusie: als er aan het eind van het huwelijk schulden zijn die volledig kunnen worden voldaan uit de overwaarde van de echtelijke woning, dan behoort de aflossing op deze schulden niet in mindering te worden gebracht op de door de alimentatieplichtige aan de alimentatiegerechtigde te betalen alimentatie.

mr. Laura Cassese, familierechtadvocaat & NMI gecertificeerd mediator te Almelo

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht