Behoefte aan alimentatie van een meerderjarig, studerend kind

Wat betreft de behoefte aan alimentatie van een meerderjarig kind dat studeert en die de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt, wordt doorgaans aansluiting gezocht bij de in artikel 3.18 van de Wet studiefinanciering 2000 vermelde maandbedragen voor het levensonderhoud van een studerend kind. Zo ook in een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 19 januari 2011. Het ging in deze zaak om een meerderjarig kind dat hoger onderwijs volgde. Het Hof stelde de behoefte van het kind vast op € 604,15 per maand, zijnde het bedrag aan levensonderhoud dat het kind nodig had op grond van de in artikel 3.18 Wet studiefinanciering 2000 genoemde tabel. Volgens het Hof had het kind een maandelijkse studiebeurs van in totaal € 316,61. Het Hof concludeerde daarom dat het kind een aanvullende behoefte aan alimentatie had van afgerond € 290,00 per maand (zijnde € 604, 15 – € 316,61). Het kind had in dit geval dus in principe recht op een alimentatie ten laste van de alimentatieplichtige ouder(s) van € 290,00 per maand.

mr. L.V.S. Cassese, familierechtadvocaat & NMI gecertificeerd mediator te Almelo

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht