Echtscheiding en eenmanszaak bij gemeenschap van goederen

Betreffende de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap in een echtscheiding waarbij een van beide partijen een eenmanszaak heeft, geldt dat de activa en passiva die behoren tot de onderneming c.q. eenmanszaak in de huwelijksgoederengemeenschap van partijen vallen als partijen in gemeenschap van goederen met elkaar zijn gehuwd. Deze zullen dan dus in principe bij helfte moeten worden verdeeld. Met betrekking tot de schulden van de eenmanszaak houdt dit in dat beide partijen in beginsel ieder voor de helft draagplichtig zijn voor deze schulden. Aldus overwoog ook het Gerechtshof Den Haag in een uitspraak van 2 februari 2011.

mr. L.V.S. Cassese, familierechtadvocaat en NMI gecertificeerd mediator te Almelo

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht