Mediator alimentatie Twente/Almelo

Als u en uw ex-partner/ex-echtgenote van mening verschillen over de hoogte van de te betalen partner- en/of kinderalimentatie of als een van u meent dat de hoogte van de te betalen alimentatie moet worden aangepast c.q. herberekend moet worden (bijvoorbeeld in het geval dat de alimentatieplichtige van mening is dat hij/zij wegens verminderde draagkracht minder alimentatie kan betalen óf bijvoorbeeld in het geval dat de alimentatiegerechtigde meer verdient, waardoor bij de alimentatiegerechtigde zelf meer draagkracht is ontstaan om bij te dragen in haar/zijn eigen behoefte en/of die van de kinderen), dan kunt u er ook voor kiezen de alimentatie te laten (her)berekenen door een advocaat-mediator, in plaats van een alimentatieprocedure aanhangig te maken bij de Rechtbank. Zodoende bereikt u dat er een rechtvaardige alimentatieberekening tot stand komt.

Mr. Laura Cassese, werkzaam als familierechtadvocaat en MfN-registermediator in de regio Almelo, heeft ruime ervaring in het maken van alimentatieberekeningen en zij doet dat volgens de door de Rechtbanken en Gerechtshoven gehanteerde alimentatienormen (de zogenoemde Tremanormen). Zij werkt met hetzelfde alimentatieberekeningsprogramma waar ook de Rechtbanken en Gerechtshoven mee werken (te weten: INA) en bovendien volgt zij de ontwikkelingen in de jurisprudentie omtrent alimentatie op de voet. Aangezien zij tevens advocaat is, kan zij de (gewijzigde) alimentatie voorts ook door de Rechtbank laten vaststellen, als u dat wenst.

Mediation heeft als voordeel dat er doorgaans heel snel een oplossing wordt bereikt (meestal al binnen enkele weken) en dat het bovendien vele malen goedkoper is dan procederen over de alimentatie bij de Rechtbank/het Gerechtshof, als u bedenkt dat het voeren van een alimentatieprocedure bij de Rechtbank doorgaans ongeveer een halfjaar duurt – en als een van beide partijen hoger beroep instelt bij het Gerechtshof, dan zijn partijen al gauw meer dan een jaar verder eer er definitieve duidelijkheid is over de hoogte van de te betalen alimentatie.

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht