Wat te doen als uw ex de alimentatie niet betaalt?

Als uw ex-partner de door de Rechtbank/het Gerechtshof bepaalde alimentatie niet betaalt, ondanks sommaties, en het onmogelijk is gebleken om beslag te leggen op zijn/haar loon – wat bijvoorbeeld het geval kan zijn als uw ex-partner een eigen bedrijf heeft – of op andere verhaalsobjecten, dan is het mogelijk om betaling van de vastgestelde alimentatie af te dwingen in kort geding en daarbij tenuitvoerlegging van de alimentatiebeschikking bij lijfsdwang te vorderen. De advocaat van de alimentatiegerechtigde eist dan namens de alimentatiegerechtigde dat de ex-partner de alimentatie betaalt en dat de alimentatieplichtige wordt gegijzeld c.q. vastgezet in een Huis van Bewaring als hij/zij met betaling in gebreke blijft. Deze mogelijkheid staat ook open als het een voorlopig vastgestelde alimentatie betreft, hetgeen het geval is als de alimentatie bij voorlopige voorzieningen door de Rechtbank is vastgesteld in een echtscheiding.

mr. L.V.S. Cassese, advocaat & NMI gecertificeerd mediator te Almelo

 

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht