Bijschrijving minderjarige in paspoort ouder per 26 juni 2012 ongeldig!

Als u met uw kind op vakantie wilt, is het volgende  van belang. Vanaf 26 juni 2012 hebben alle kinderen een eigen paspoort of identiteitskaart nodig en is bijschrijving in het reisdocument van een ouder niet meer mogelijk. De geldigheid van bestaande bijschrijvingen vervalt per 26 juni 2012!

Als u en uw ex-partner gezamenlijk het gezag uitoefenen over uw kind, dient u op basis van artikel 34 van de Paspoortwet bij de aanvraag van een identiteitsbewijs voor uw kind allebei een verklaring over te leggen waaruit blijkt dat u toestemming verleent voor de afgifte van een identiteitsbewijs aan uw minderjarig kind. Als uw ex-partner weigert de benodigde toestemming te verlenen, is de Rechtbank bevoegd om een verklaring van vervangende toestemming af te geven waardoor u ook zonder de toestemming van uw ex-partner ten behoeve van uw kind een paspoort of identiteitsbewijs kunt aanvragen. U dient daarvoor een advocaat in te schakelen, die voor u een dergelijk verzoek om een verklaring van vervangende toestemming kan indienen bij de Rechtbank.

mr. L.V.S. Cassese, familierechtadvocaat te Almelo

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht