Gevolgen nieuwe kinderalimentatienormen d.d. 1 april 2013

Op 1 april 2013 zijn er nieuwe kinderalimentatienormen in werking getreden. De gevolgen van de nieuwe kinderalimentatienormen komen grofweg op het volgende neer. Per 1 april 2013 zal een onderhoudsplichtige bij een inkomen dat net boven bijstandsniveau ligt over het algemeen wel een bijdrage aan kinderalimentatie moeten voldoen; in het oude systeem was dat doorgaans niet het geval. Voorts leiden de nieuwe kinderalimentatienormen er tevens toe dat de onderhoudsplichtige die een betrekkelijk hoog inkomen heeft, doorgaans minder kinderalimentatie hoeft te voldoen dan in het oude systeem. Het laatste kan leiden tot een hogere, door de onderhoudsplichtige te betalen partneralimentatie, want als er minder kinderalimentatie wordt betaald, zal er meer ruimte ontstaan zijdens de onderhoudsplichtige voor het betalen van partneralimentatie.

mr. L.V.S. Cassese, familierechtadvocaat te Almelo

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht