huurder onder curatele of bewind

De onder curatele gestelde- of onder bewind staande huurder.

Woningcorporaties en woningstichtingen worden regelmatig geconfronteerd met huurders die onder curatele of onder bewind staan.In de eerste plaats is dat een zaak voor de huurder zelf. Dat wordt anders als er een huurachterstand ontstaat of sprake is van ernstige overlast.

Een onder curatele gestelde is handelsonbekwaam. In procedures is niet de onder curatele staande huurder maar de curator de partij.

Voor woningcorporaties en woningstichtingen is het dus verstandig om voor een procedure in het openbare curateleregister  (http://curateleregister.rechtspraak.nl/) na te gaan of de huurder in kwestie daar geregistreerd staat.

Dat wordt in de praktijk nog wel eens vergeten.

Is sprake van beschermingsbewind, dan gaat een door de rechtbank aangewezen bewindvoerder over de ‘goederen’ van de huurder. De huurder kan dan niet zelfstandig beslissen wat hij / zij met zijn /haar bezittingen doet.

Anders dan in het geval van een ondercuratelestelling, bestaat er geen centraal (openbaar) register voor bewindvoering.  Zodoende weet men vaak niet van het bestaan van de bewindvoerder.

Dan worden woningcorporaties en woningstichtingen regelmatig verrast als op de zitting blijkt dat de gedagvaarde huurder onder bewind staat.

Bijkomend probleem is dat er momenteel veel onduidelijkheid bestaat over de vraag of het huurrecht als zodanig onder de term ‘goederen’ valt. Een huurachterstand ziet op het vermogen van de huurder en is de bewindvoerder bevoegd. Maar bij overlast ligt dat anders. Overlast is persoonsgeboden. Daar heeft de bewindvoerder eigenlijk geen rol.

Hoe het precies zit, zal nog moeten blijken. De Hoge Raad is gevraagd zich hierover te buigen.

Tot die tijd is het  woningcorporaties en woningstichtingen aan te raden om bij de huurder zelf te achterhalen hoe het zit. Als de bewindvoerder bekend is, is het bovendien aan te raden om zowel deze als de betreffende huurder te dagvaarden. Dan ‘zit’ je altijd goed.

Diederik Briedé

 

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht