De vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht

Als het economisch tij tegenzit, besluiten sommige bedrijven om het personeelsbestand in te krimpen. Werkgevers kiezen niet altijd voor ontslag maar bieden hun werknemers dan een zogeheten vaststellingsovereenkomst aan. Daarin wordt het einde van de arbeidsovereenkomst onderling geregeld.

Ben je als werknemer al lange tijd ziek, dan is het niet verstandig om een vaststellingsovereenkomst te tekenen. Dan krijg je geen WW-uitkering want je kunt niet solliciteren.

Ben je niet ziek, let er dan op dat in de overeenkomst een neutrale reden voor beëindiging wordt vermeld. Je moet namelijk niet verwijtbaar werkeloos worden, want dat kost je ook je WW-uitkering. Een reorganisatie of een verschil van inzicht worden als neutrale redenen beschouwd.

Verder is van belang dat de werknemer een ontslagvergoeding en een goed getuigschrift bedingt.

Over het algemeen zal de (niet-zieke) werknemer na het einde van het dienstverband in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Wel hanteert het UWV dan vaak een wachttijd die, afhankelijk van de duur van het dienstverband, kan oplopen tot enkele maanden. Dit kun je ondervangen door met de werkgever af te spreken dat je gedurende de wachttijd in dienst blijft en je salaris ontvangt, maar je niet hoeft te komen werken. Dan kun je die tijd gebruiken om te solliciteren.

Vraagt je werkgever je om een vaststellingsovereenkomst te tekenen, laat deze dan door ons nalopen. De kosten hiervan kunnen vaak door de advocaat in de onderhandelingen met de werkgever worden meegenomen.

Diederik Briedé

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht