Digitaal aanvragen gezamenlijk ouderlijk gezag

Ouders kunnen sinds kort het gezamenlijk ouderlijk gezag over hun kind digitaal aanvragen via de website www.rechtspraak.nl, mits ze beiden beschikken over hun DigiD en over het BSN (Burger Service Nummer) van hun kind. Na het invullen van het digitale formulier op bovengenoemde website  – u vindt dit formulier door te klikken op “Naar de rechter”, door te klikken naar “Formulieren” en vervolgens “Gezag” aan te vinken – wordt de aanvraag verwerkt. De ouders ontvangen vervolgens binnen twee weken per post een uittreksel uit het Gezagregister inzake hun aanvraag tot gezamenlijk ouderlijk gezag op het adres waar het kind staat ingeschreven, zo is vermeld op genoemde website.

Het is dus niet meer nodig om het gezamenlijk ouderlijk gezag via een formulier (dit formulier kan men downloaden via de website www.rechtspraak.nl) schriftelijk aan te vragen bij de Rechtbank, waarvoor een geboorteakte van het kind moet worden opgehaald bij de gemeente en overgelegd aan de Rechtbank – al staat het bewandelen van deze schriftelijke weg ook nog steeds open.

mr. L.V.S. Cassese, familierechtadvocaat en MfN-registermediator te Almelo

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht