Tips voor een succesvolle incasso

Tips voor succesvol incasseren.

In de huidige tijd kan het geen kwaad om het debiteurenbestand goed in de gaten te houden.  Wat is nodig voor een succesvolle incasso? Hier volgen 10 tips.

1. Vermeld duidelijk op de factuur waarop deze betrekking heeft. Dat voorkomt misverstanden.

2. Gebruik een betalingstermijn van 2 weken. Dat is meer dan redelijk. Sommige bedrijven hanteren betalingstermijn van maanden. Ga daar niet zomaar mee akkoord.

3. Declareer tijdig. Als je te lang wacht met het sturen van de factuur, kan je vaak ook lang op je geld wachten.

4. Laat bedragen niet te hoog oplopen. De ervaring leert dat mensen eerder bereid zijn kleinere bedragen te betalen dan een groot bedrag ineens.

5. Laat de debiteur de betalingstermijn verstrijken, pak de telefoon en spreek de debiteur aan op betaling. Persoonlijk contact is effectiever dan schrijven.

6. Neem klachten serieus en, als deze terecht zijn, overweeg een korting op de factuur.

7. Houd het bij 1 schriftelijke herinnering. De debiteur denkt al snel dat na een 2e komt heus nog een 3e herinnering komt.

8. Heeft de debiteur reële betalingsproblemen, spreek een afbetalingsregeling af waarbij het bedrag zo spoedig mogelijk wordt afgelost.

9. Is de debiteur failliet, meld de factuur wel aan bij de curator (maar houd rekening met afboeking van de factuur wegens gebrek aan baten).

10. Laat je goed informeren over de vraag of het überhaupt zin heeft om een procedure tot incasso te starten. Weeg de kosten goed af tegen de baten.

Succes!

Diederik Briedé

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht