Tips bij ontslag op staande voet

Bij ernstige verwijten mag een werkgever een werknemer op staande voet ontslaan.Denk daarbij aan diefstal, fraude of dronkenschap tijdens het werk. Maar in veel gevallen liggen de feiten genuanceerder. Het middel van het ontslag op staande voet mag een werkgever ook niet lichtzinnig gebruiken.Vaak gaat de werkgever eerst met de werknemer in gesprek.  Wat te doen als ontslag op staande voet dreigt?

1.
Vraag in het gesprek om de bewijsstukken waaruit de verwijten zouden blijken.

2.
Vraag om bedenktijd.

3.

Reageer schriftelijk op de verwijten.

4.
Krijg je mondeling ontslag op staande voet? Vraag om een schriftelijke bevestiging.

5.
Teken nooit zomaar een ontslagbrief waarmee je instemt met ontslag op staande voet. Hiermee zet je wellicht een WW-uitkering op het spel.

6.
Maak bezwaar tegen het ontslag op staande voet door een gemotiveerde brief naar de werkgever te sturen waarin je meldt dat je wilt werken en aanspraak maakt op loon.

7.
Verzamel documenten waaruit blijkt dat je goed hebt gefunctioneerd.

8.
Raadpleeg een deskundige. Ga bijvoorbeeld langs bij het Juridisch Loket of bel een advocaat. In het geval van ontslag op staande voet kan deze in een spoedprocedure bij de kantonrechter een eis tot doorbetaling van het loon instellen.

 

Diederik Briedé

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht