Ontslag via het UWV: de voor- en nadelen voor de werkgever

Stel, het gaat slecht met de onderneming. Misschien kunt u het werk af met minder mensen. In dat geval kunt u het UWV toestemming vragen om een werknemer of een groep van werknemers te ontslaan. U moet dan wel aannemelijk maken dat sprake is van een economische reden voor ontslag. De crisis is geen reden voor ontslag. De jaarstukken geven vaak de doorslag.

Verder mag u als werkgever niet willekeurig of alleen maar oude werknemers ontslaan. Er moet dus sprake zijn van een redelijke afspiegeling.

Tot slot moet blijken dat de werknemer niet elders in de onderneming geplaatst kan worden.

Waarom kiezen voor ontslag via het UWV in plaats van een gang naar de kantonrechter?

1. Vaak is vooraf bekend welke informatie het UWV nodig heeft om een beslissing op het ontslag te nemen. Bij een rechter is de uitkomst minder voorspelbaar.
2. Het UWV kent geen ontslagvergoeding toe. De werkgever hoeft de werknemer die dus al heel lang in dienst is niet uit te kopen.
3. Aan een procedure bij het UWV zijn geen administratiekosten (griffierecht) verbonden.
4. Voordat het UWV beslist, wordt advies ingewonnen bij een ontslagcommissie bestaande uit een werkgevers- en werknemersvertegenwoordiger. Een rechter beslist alleen.

Er zijn ook nadelen aan een ontslag via het UWV:

1. De kantonrechter beslist vaak sneller op het ontslag.
2. Als toestemming wordt verleend, dient de opzegtermijn in acht te worden genomen.

Het is natuurlijk altijd beter om het niet op een procedure te laten aankomen. Met een vaststellingsovereenkomst kunnen werkgever en werknemer de gevolgen van het ontslag ook onderling regelen.

Laat u dus goed voorlichten over de mogelijkheden.

Diederik Briedé

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht