Verhaal kosten ontruiming

De casus:

Als sprake is van een forse huurachterstand of ernstige overlast, kan de verhuurder vorderen dat de rechter de huurder tot ontruiming veroordeelt.

Wat in de praktijk regelmatig gebeurt, is dat de verhuurder na verkregen toestemming van de rechter, de deurwaarder inschakelt om de ontruiming uit te voeren maar de huurder te elfder ure alsnog de huurachterstand geheel of gedeeltelijk betaalt.Dan mag de verhuurder nog steeds overgaan tot ontruiming maar als er uitzicht bestaat op betaling wordt deze op het laatste moment afgeblazen.

Probleem is dan dat de verhuurder met de kosten van de afgebroken ontruiming blijft zitten. Denk aan annuleringskosten van het transportbedrijf. Kun je die kosten dan verrekenen met de ontvangen huur?

Het antwoord:

Helaas niet. De kosten van de ontruiming van een woning zijn geen kosten die op grond van het ontruimingsvonnis door middel van verhaalsbeslag kunnen worden verhaald. De kostenontstaan immers pas na het vonnis.

Tip:

De verhuurder kan natuurlijk een nieuwe procedure starten maar dat is vrij kostbaar. Wat de verhuurder in dit geval beter kan doen, is in de ontruimingsprocedure tegen de huurder alvast een voorschot op de kosten van de ontruiming vorderen. Rechters zijn daar niet scheutig mee maar ‘nooit geschoten is altijd mis’.

Diederik Briedé

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht