Nieuw Ontslagrecht per 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 nieuw ontslagrecht.

Per 1 juli 2015 is het nieuwe ontslagrecht in werking getreden. Voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of in het geval van een langdurig zieke werknemer kan de werkgever alleen een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. De werkgever moet (nog steeds) een goed onderbouwd dossier overleggen. Met name zal het dan draaien om de vraag of de werkgever er alles aan heeft gedaan om de werknemer te herplaatsen.

Voor ontslag om andere redenen moet de werkgever direct naar de kantonrechter. Ging de kantonrechter voorheen vrij snel over tot ontbinding van het arbeidscontract over vanwege een onwerkbare situatie, na 1 juli zal de rechter strenger toetsen en moet de werkgever ook met een goed dossier op de proppen komen. Als de werknemer zich niet kan vinden in de uitspraak, kan hij in beroep en cassatie.

De traditionele ontslagvergoeding verdwijnt. Hiervoor in de plaats komt de zogenaamd ‘transitievergoeding’ die in de meeste gevallen van onstlag moet worden betaald. De hoogte daarvan wordt als volgt bepaald: de eerste tien arbeidsjaren: eenderde maandsalaris per gewerkt jaar. Voor de volgende jaren: een half maandsalaris per gewerkt jaar. Tot 2020: voor elk gewerkt jaar na de 50ste verjaardag een heel maandsalaris, mits de werknemer dan al langer dan tien jaar in dienst is en de werkgever meer dan 25 man personeel in dienst heeft. De nieuwe transitievergoeding mag maximaal € 75.000,00 bedragen.

Commentaar:

Op het eerste gezicht lijkt het ontslag voor de werkgever misschien ietwat goedkoper maar niet eenvoudiger te worden. Anderzijds krijgt de werknemer meer bescherming omdat de mogelijkheid van hoger beroep en cassatie wordt opengesteld. Dit kan het ontslag voor de werkgever juist weer duurder maken, terwijl langer onduidelijk blijft of het ontslag stand zal houden. Werkgever en werknemer blijven er ook onder het nieuwe recht goed aan doen samen middels een vaststellingsovereenkomst het ontslag te regelen. Daar zit wel een addertje onder het gras: de werknemer krijgt 2 weken bedenktijd om de overeenkomst nietig te verklaren. Zet dus nooit zomaar een handtekening. Laat een vaststellingsovereenkomst deskundig opstellen of nalopen op eventuele fouten.

Diederik Briedé

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht