Wat te doen als uw ex de omgangsregeling niet nakomt

Omgangsregeling wordt niet nagekomen. Wat nu?

Het komt helaas regelmatig voor dat een overeengekomen of door de Rechtbank (of het Gerechtshof) vastgestelde omgangsregeling niet wordt nagekomen, in die zin dat de ouder die een omgangsregeling heeft met zijn kind, zich qua dagen en/of tijdstippen niet houdt aan deze omgangsregeling óf dat de andere ouder – dat wil zeggen de ouder bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft – geen omgang toestaat tussen het kind en zijn andere ouder. Gelukkig is hier iets aan te doen.

U kunt dan een advocaat inschakelen, die voor u een procedure aanhangig kan maken bij de Rechtbank tot nakoming van de omgangsregeling op straffe van verbeurte van een dwangsom en/of lijfsdwang. Als de Rechtbank vervolgens een dwangsom oplegt, dient de ouder die de omgangsregeling niet nakomt, telkens als dat gebeurt een (fors) bedrag te betalen aan de andere ouder. Dit vormt doorgaans een behoorlijke stok achter de deur om de omgangsregeling in het vervolg wel na te komen! Zelfs is het mogelijk dat de Rechtbank lijfsdwang oplegt, als daarom wordt verzocht in het geval dat een ouder de omgangsregeling niet nakomt. Lijfsdwang houdt in dat de ouder die de omgangsregeling niet nakomt, dan telkens een aantal dagen in een huis van bewaring (gevangenis) moet doorbrengen. Meestal legt de Rechtbank echter pas lijfsdwang op als de andere ouder ter zitting te kennen heeft gegeven dat hij/zij ook na oplegging van een dwangsom de omgangsregeling niet zal nakomen óf als uit het verleden is gebleken dat het opleggen van een dwangsom er niet toe leidde dat de ouder alsnog overging tot nakoming van de omgangsregeling.

Loopt u tegen een ouder aan die de omgangsregeling niet nakomt en wenst u hier iets tegen te doen, neemt u dan gerust contact op.

mr. Laura Cassese, advocaat te Almelo

 

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht