Te laat ingediend bezwaarschrift alsnog behandeld

Te laat ingediend bezwaarschrift alsnog behandeld

Soms moet een bezwaarschrift dat te laat is ingediend toch inhoudelijk behandeld worden. Dat wordt verschoonbare termijnoverschrijding genoemd. Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u daar bezwaar tegen aantekenen. Dat moet wel binnen 6 weken gebeuren. Laat u deze termijn verstrijken dan wordt het bezwaarschrift niet inhoudelijk behandeld. U bent dan te laat. Er is sprake van termijnoverschrijding.

In sommige gevallen moet een bezwaarschrift dat niet binnen 6 weken is ingediend toch inhoudelijk door de gemeente behandeld worden. De termijnoverschrijding moet dan verschoonbaar zijn. Dat betekent zoveel als dat de termijnoverschrijding niet aan de persoon kan worden toegerekend. Het zal moeten gaan om bijzondere persoonlijke omstandigheden die maken dat de persoon in kwestie het bezwaarschrift niet op tijd kon indienen. Het standaardvoorbeeld is iemand die in coma ligt.

In een recente zaak van mr. Briedé speelde deze problematiek ook. De cliënt had de gemeente Almelo gevraagd om een vergoeding voor enkele aanpassingen aan de woning. De gemeente wees het verzoek af. Enkele dagen na het verstrijken van de 6-wekentermijn, diende de cliënt alsnog een bezwaarschrift in bij de gemeente. De gemeente verklaarde de cliënt niet-ontvankelijk. Te laat is immers te laat. De termijnoverschrijding vond de gemeente niet verschoonbaar.

Namens de cliënt tekende mr. Briedé beroep aan. De bestuursrechter oordeelde (uitspraak 27 oktober 2016 rechtbank Overijssel, locatie Almelo, nog ongepubliceerd) dat inderdaad sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding. De psychiater van de klant had verklaard dat sprake was van depressiviteit en dat de behandeling middels Elektro Convulsie Therapie (ECT) had geleid tot geheugenproblemen. Daar kwam nog bij dat cliënt een teruggetrokken bestaan leidt. De rechter vond het aannemelijk dat de cliënt daardoor het bezwaarschrift te laat had ingediend en dus dat de termijnoverschrijding verschoonbaar was. De bestuursrechter droeg de gemeente op om het bezwaarschrift toch inhoudelijk te behandelen. Wordt vervolgd.

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht