Welke schadeposten worden vergoed bij letselschade?

Welke schadeposten worden vergoed bij letselschade?

Als u letselschade oploopt door bijvoorbeeld een arbeids- of verkeersongeval, komt er doorgaans erg veel op u af. Naast het verdriet en de beperkingen die u wellicht hebt gekregen als gevolg van het ongeluk, lijdt u waarschijnlijk ook andere schade. De aansprakelijke partij dient uw schade aan u te vergoeden. Gelukkig is deze vaak goed verzekerd, waardoor de verzekeraar uw letselschade zal vergoeden. Uitgangspunt is dat alle schade van het slachtoffer waarvoor hij niet zelf verantwoordelijk is, vergoed moet worden. De schade die het slachtoffer lijdt, verschilt van geval tot geval. In het onderstaande vindt u daarom een – niet sluitend – een overzicht van schadeposten die worden vergoed bij letselschade.

Wat zijn meestal de grootste schadeposten bij letselschade?

Vaak is inkomensschade een van de grootste schadeposten, want door het ongeval komt u wellicht in een uitkeringssituatie terecht of loopt uw carrière schade op. Andere schadeposten zijn bijvoorbeeld beschadigde zaken (zoals kapotte kleding, een beschadigde auto of fiets, kapotte juwelen, etc.), kosten voor hulp in de huishouding of bij het verrichten van klussen in en om het huis, kosten voor aanpassing van uw woning en aangepast vervoer, het eigen risico van de ziektekostenverzekering en/of ziektekosten die u niet vergoed krijgt, kosten voor verblijf in het ziekenhuis of voor revalidatieopname, kosten voor benodigde hulpmiddelen.

Extra schadeposten zijn bijvoorbeeld een verhoogde premie bij het afsluiten van een ongevallen-, arbeidsongeschiktheids- en/of levensverzekeringspremie voor uw hypotheek als gevolg van het letsel, extra uitgaven voor kinderopvang, kosten voor persoonlijke en uiterlijke verzorging, verhuiskosten, kosten wegens studievertraging, kosten die u maakt voor uw visite in bijvoorbeeld het ziekenhuis, reiskosten, kosten voor opvang van dieren, extra energiekosten als gevolg van noodzakelijk langduriger verblijf thuis, kosten wegens verhoogde economische kwetsbaarheid (want vanwege de ontstane beperkingen hebt u mogelijk een grotere kans om bij een reorganisatie van uw werkgever werkloos te raken en zijn uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt wellicht beperkter en blijft u langer werkloos) en smartengeld.

Verder kan het zijn dat u kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en/of waterschapsbelastingen misloopt. Dit komt doordat letselschadeslachtoffers vaak een groot bedrag ineens ontvangen van de aansprakelijke partij of diens verzekeraar. Het betreft een schadepost die vergoed moet worden. Ook de kosten van bewindvoerderschap wanneer bewindvoering noodzakelijk is als gevolg van het letsel dienen te worden vergoed.

Ook smartengeld is een schadepost bij letselschade

Smartengeld is ook een schadepost die moet worden vergoed bij letselschade. Dit bestaat uit een vergoeding voor de pijn, het leed en de gederfde levensvreugde als gevolg van het ongeval.

Het bovenstaande overzicht is zoals genoemd echter niet sluitend. Van geval tot geval moet bekeken worden welke schade is of zal worden geleden door u als slachtoffer. Als slachtoffer doet u er daarom verstandig aan om vanaf dag 1 van het ongeval de schade en beperkingen waar u tegenaan loopt bij te houden. Bewaar ook alle facturen en bonnetjes goed. Een advocaat die gespecialiseerd is in letselschadezaken kan u goed helpen bij het in kaart van uw schade. Hij of zij zal ervoor zorgen dat u uw letselschade maximaal vergoed krijgt. Hebt u vragen over schade en/of uw schadeposten als gevolg van opgelopen letselschade, neemt u dan gerust contact met ons op.

mr. Laura Cassese, gespecialiseerd advocaat letselschade te Almelo

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht