uitspraak zaak FCTwente en KNVB juridische misser

Vandaag (10 juni 2016) deed de voorzieningenrechter in Utrecht uitspraak in het door FC Twente aangespannen kort geding tegen de KNVB. FC Twente eiste dat het besluit tot intrekking van de licentie en het verstrekken van een nieuwe licentie voor de Jupiler League zou worden geschorst.

De rechter stelt FC Twente vandaag in het ongelijk. Het voorlopige oordeel van de rechter (hier te lezen) overtuigt naar mijn mening niet. Er is sprake van een juridische misser.

De rechter stelt (terecht) vast dat er door de KNVB een nieuwe maatregel is geïntroduceerd namelijk het bij wijze van straf terugzetten van een profclub naar de Jupiler League en dat dit op basis van het reglement niet mogelijk. In zoverre heeft FC Twente dus volgens de rechter een punt. In zoverre had de rechter FC Twente ook gelijk kunnen geven.

Echter, de rechter oordeelt ook dat een vereniging een ‘zekere beleidsvrijheid’ heeft bij het opleggen van straffen.

Dit vind ik een merkwaardig oordeel.

Naar mijn mening wordt onder het mom van ‘beleidsvrijheid’ het reglement met voeten getreden. Beleidsvrijheid kan er niet toe leiden dat er nieuwe straffen worden geïntroduceerd die totaal geen basis vinden in het reglement. Zeker als het gaat om het opleggen van een vergaande straf kan dit alleen op basis van het reglement.  Voetbalclubs moeten erop kunnen vertrouwen dat de KNVB zich houdt aan haar eigen reglement en als degradatie daarin niet als straf staat vermeld, kan de KNVB dit niet opleggen.

Kortom: de beleidsvrijheid van een vereniging kent ook grenzen. De KNVB moet, naar mijn mening, binnen het kader van het reglement opereren. Want waarom heb je anders een reglement? Dat is in het belang van de rechtszekerheid. Als men nieuwe sancties introduceert dient eerst het reglement te worden aangepast.

FC Twente kan binnen 4 weken hoger beroep instellen. Of dit FC Twente helpt is de vraag. Als de beroepscommissie van de KNVB binnenkort tot een soortgelijk oordeel komt, dan rest FC Twente niets anders dan in de Jupiler League te starten.

Mocht na een zogeheten langzame ‘bodemprocedure’ definitief blijken dat FC Twente toch gelijk had dan is de KNVB aansprakelijk voor alle schade en gederfde inkomsten. Maar of men daar in Zeist wakker van ligt?

Diederik Briedé

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht