Doorstroming Huurmarkt: Einde huurbescherming?

Zonder veel discussie is vorige maand (april 2016) de Wet Doorstroming Huurmarkt 2015 door de Eerste Kamer aangenomen. Per 1 juli 2016 zal de wet in werking treden. Wat zijn de veranderingen?

De totale huurstijging bij sociale verhuur wordt aan een maximum gebonden. Ook wordt er een koppeling gemaakt tussen de huurverhoging en de marktwaarde en kwaliteit van de woning wat tot uitdrukkelijk wordt gebracht door de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt gezien als een graadmeter van de kwaliteit van de woning.

De ‘campuscontracten’ kenden we al maar De wet Doorstroming Huurmarkt biedt de mogelijkheid om wegens ‘dringend eigen gebruik’ de huur op te zeggen bij jongeren (artikel 7:274c van het BW), bij studenten en promovendi (artikel 7:274e van het BW) en bij grote gezinnen (7:274f van het BW) om deze woningen vervolgens weer aan dezelfde categorieën te verhuren.

Eeuwige studenten die in een studentenkamer blijven wonen behoren dan tot het verleden.

Belangrijk is ook de Introductie van een nieuwe vorm van tijdelijk huren: de huurovereenkomst voor (bepaalde) korte tijd voor zelfstandige woningen met een maximumduur van 2 jaar (artikel 7:271, eerste lid, van het BW) en de tijdelijke huurovereenkomst voor onzelfstandige woningen (kamers) voor maximaal 5 jaar (artikel 7:271, eerste lid, van het BW). Als de verhuurder het contract met inachtneming van een opzegtermijn opzegt, moet de huurder verhuizen. Vergeet de verhuurder dit, dan ontstaat er een contact voor onbepaalde tijd.

commentaar:

Enerzijds komt de Wet Doorstroming Huurmarkt tegemoet aan de roep uit de markt om flexibele tijdelijke huurcontracten die makkelijk opzegbaar zijn. Huurders zullen zich als goede huurders moeten bewijzen. Doen zij dat niet, dan kunnen verhuurders makkelijk van het huurcontract af. Anderzijds is het de vraag wie van de wet Doorstroming Huurmarkt zal profiteren. Huisjesmelkers van slechte woningen worden wellicht in de kaart gespeeld: Waarom zouden zij nu nog voor langere tijd verhuren? Mensen die niet bij een woningstichting kunnen huren bijvoorbeeld omdat zij in het verleden een huurachterstand hadden zijn aangewezen op deze particuliere huurmarkt die nog maar weinig bescherming biedt. Het is dus onduidelijk wat het effect van de wet is en hoe de rechter het in individuele gevallen zal toepassen.

Het advies aan verhuurders is om tijdelijke huurcontracten aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u natuurlijk met mij contact opnemen.

Diederik Briedé

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht