Gemeente Almelo discrimineert Turken bij controles op bijstand

Fraude met bijstandsuitkeringen moet bestreden worden. Laat daarover geen misverstand bestaan. Maar het moet wel eerlijk en volgens de regels gebeuren. Daarvan was geen sprake in een tweetal van mijn zaken waar het ging om mensen van Turkse afkomst met onroerend goed in Turkije. Het komt overigens wel vaker voor dat Turkse mensen of mensen van andere komaf, alleen of samen met familieleden, in het buitenland een stukje grond of een huisje hebben. De waarde daarvan hoeft niet altijd aan bijstand in de weg te staan. Volgens de huidige regels mag een gezin € 11.880,- aan vermogen bezitten. De gemeente Almelo had in de beide zaken onderzoek laten doen in Turkije. Daarbij stelde de gemeente zich op het standpunt dat er in Almelo een relatief grote groep Turkse mensen woont en dat Bureau Buitenland, dat werd ingeschakeld, in Turkije goed onderzoek kon doen. Volgens de Centrale Raad van Beroep, het hoogste gerechtelijke college dat over uitkeringen gaat, is het selecteren op nationaliteit discriminatie. De in Turkije verkregen onderzoeksgegevens zijn zodoende als ‘illegaal’ te bestempelen en mogen daarom niet aan het intrekken of terugvorderen van de uitkering ten grondslag liggen. Dat sprake is van discriminatie is natuurlijk een pijnlijk oordeel voor de gemeente. Wat de de uitspraken betekenen voor mensen van wie in het verleden om soortgelijke redenen de uitkering is ingetrokken of teruggevorderd, is nog onduidelijk. Mogelijk hebben ook andere gemeenten soortgelijke onderzoeken laten doen en zullen (achteraf bezien) zaken moeten worden gecorrigeerd. Voor wie de uitspraken wil nalezen: ECLI:NL:CRVB:2017:3158 Centrale Raad van Beroep, 12-09-2017, 15/294 WWB en ECLI:NL:CRVB:2017:3154 Centrale Raad van Beroep, 12-09-2017, 15/6286 WWB

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht