Op vakantie naar het buitenland met uw minderjarig kind; toestemming nodig van ex-partner met gezag!

De vakantietijd breekt weer aan! Als u samen met uw ex-partner het ouderlijk gezag over uw minderjarig kind uitoefent en met het kind op vakantie wilt naar het buitenland, vergeet u dan niet om uw ex-partner hiervoor schriftelijk toestemming te laten verlenen. Het formulier dat uw ex-partner moet ondertekenen kunt u vinden op de website www.rijksoverheid.nl. Tevens dient u de volgende stukken mee te nemen op vakantie:

  • een kopie van het paspoort van toestemminggevende ouder (zodat kan worden gecontroleerd dat de handtekening op het formulier door uw ex-partner is geplaatst);
  • een afschrift van de geboorteakte van uw kind en/of een (bij voorkeur internationaal) uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) met daarop vermeld de oudergegevens (op te vragen bij de gemeente);
  • een recent uittreksel uit het Gezagsregister betreffende uw kind (op te vragen bij de rechtbank).

Reizen met uw minderjarig kind zonder deze schriftelijke toestemming van de achterblijvende, gezaghebbende ouder kan worden aangemerkt als onttrekking aan het ouderlijk gezag en internationale kinderontvoering. Bij controle is het aantonen van de toestemming van de gezaghebbende ouder verplicht. De Koninklijke Marechaussee besteedt aan de grens, naast de reguliere controle, bijzondere aandacht aan begeleide minderjarigen; als er één begeleidende ouder is, wordt verder onderzoek uitgevoerd om vast te stellen dat de (andere) gezaghebbende ouder toestemming geeft voor de uitreis. Dit doet de Koninklijke Marechaussee om internationale kinderontvoering tegen te gaan.

Weigert uw ex-partner om het formulier “Toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland” te ondertekenen, wendt u zich dan zo spoedig mogelijk tot een advocaat. Deze kan in een kort geding aan de Rechtbank verzoeken om u vervangende toestemming te verlenen voor de reis met uw minderjarig kind naar het buitenland.

mr. L.V.S. Cassese, advocaat te Almelo

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht