Uitzending Boos had verboden moeten worden

Voor zijn programma Boos overviel presentator Tim Hofman huisbaas Ton Hendriks met een draaiende camera. Hofman kwam bij Hendriks verhaal halen over een huurkwestie. Het daaropvolgende handgemeen leverde Hofman een gebroken kaak op, naar verluidt door Hendriks toegebracht. Vervolgens stapte Hendriks naar de voorzieningenrechter om uitzending van de beelden te voorkomen. Dit mislukte. Hoewel een motivering nog ontbreekt, meldt de rechtbank Midden-Nederland (alvast) dat alleen in uitzonderlijke gevallen waarbij onherstelbare schade door publicatie dreigt, een uitzending wordt verboden. Dit lijkt mij niet het juiste criterium. Per geval zal een voorzieningenrechter een afweging moeten maken tussen enerzijds de journalistieke vrijheid om misstanden aan de kaak te stellen en anderzijds de privacy van betrokkenen. Het gevaar bestaat dat de beelden ook niet het hele verhaal vertellen en zijn geselecteerd omwille van effectbejag. De opmerking van de rechtbank zet de deur open voor ongebreidelde confrontatiejournalistiek waarbij met draaiende camera, particulier terrein wordt betreden en mensen met naam en toenaam (letterlijk) te kijk worden gezet. Hier lijkt een grens overschreden. Uitzending Boos had verboden moeten worden. Huurzaken horen bij de kantonrechter te worden ‘uitgevochten’ en BNN/VARA speelt hier voor eigen rechter. Laat onverlet dat geweld nooit is goed te praten maar dat is een kwestie voor Justitie.

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht