Wetsvoorstel Vergoeding Affectieschade aangenomen door Tweede Kamer

Op 9 mei 2017 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Vergoeding Affectieschade aangenomen. Met dit voorstel krijgen nabestaanden van overleden slachtoffers en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeluk, medische fout, bedrijfsongeval of geweldsmisdrijf recht op vergoeding van het hierdoor ontstane leed. Vergoeding van affectieschade kan het leed (het verdriet) van de partner van het slachtoffer, zijn kinderen en ouders niet wegnemen, maar biedt wel erkenning en genoegdoening en helpt bij de verwerking.

Nu is het nog steeds zo dat nabestaanden die verdriet hebben vanwege het overlijden van hun naaste geen recht hebben op vergoeding van affectieschade. Een partner, ouder of een kind van iemand die bijvoorbeeld ernstig letsel oploopt door een verkeersongeluk waarvoor een ander aansprakelijk is en bij welk ongeluk hij/zij zelf niet aanwezig was, heeft geen recht op vergoeding van het hierdoor ontstane leed, zelfs niet als het leed resulteert in een psychisch trauma. Hiermee loopt Nederland achter in vergelijking met veel andere Europese landen, waar affectieschade wel wordt vergoed.

Met dit wetsvoorstel komt de regering dus tegemoet aan de behoefte van nabestaanden en naasten aan aandacht voor de emotionele gevolgen van een ongeval. Een vergoeding van affectieschade komt te liggen tussen € 12.500,- en € 20.000-, te betalen door de partij die aansprakelijk is voor het ongeval. Nu wordt het wetsvoorstel aan de Eerste Kamer voorgelegd, die het hopelijk zal aannemen.

mw. mr. L.V.S. Cassese, advocaat te Almelo

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht