Overlast: VVE mag woning wegens overlast ontruimen

Nieuw wapen in de strijd tegen overlast: VVE dwingt eigenaar, zorginstelling en overlastpleger tot ontruiming.

In deze overlastzaak sta ik de Vereniging van Eigenaren (VVE) bij. De overlastpleger zoekt ongewenst contact met bewoners. Hij valt hen lastig en vertoont grensoverschrijdend gedrag. Kortom: heel veel overlast. De eigenaar van het appartement en ook de betrokken zorgpartij treden niet op tegen de overlast. De VVE start een ontruimingsprocedure bij de rechter. Door niet op te treden tegen de overlast, maken de verhuurder en de zorgpartij op onrechtmatige wijze inbreuk op de rechten van de VVE, aldus de rechter. De overlast moet stoppen. De verhuurder, zorgpartij en de overlastpleger worden veroordeeld tot ontruiming van de woning. De overlastpleger krijgt ook een straat- en contactverbod opgelegd. Moraal van het verhaal is dat in gevallen waar individuele verhuurders / eigenaren / zorgpartijen zich onvoldoende inzetten om overlast te beteugelen, de VVE kan optreden en, in ernstige gevallen, een ontruiming kunnen vorderen.

Zie voor de integrale uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2018:834

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht