Als schuldloze derde hebt u recht op vergoeding van uw letselschade

Als schuldloze derde hebt u recht op vergoeding van uw letselschade

Op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) is het verplicht om voor een motorrijtuig een verzekering af te sluiten. Als u buiten uw schuld als bestuurder of passagier van een auto, motor of scooter slachtoffer wordt van een verkeersongeval waarbij twee of meer andere partijen betrokken zijn, dan bent u schuldloze derde en hebt u altijd en direct recht op volledige vergoeding van uw letselschade. Dit geldt ongeacht wie van deze andere partijen schuld heeft of aansprakelijk is voor het ongeval. U bent immers schuldloze derde.

Bedrijfsregeling voor de schuldloze derde bij letselschade

Hiervoor is de Bedrijfsregeling “Schuldloze in- of opzittenden en schuldloze derden” (ook wel “Bedrijfsregeling schuldlozen” genoemd) in het leven geroepen. De WAM-verzekeraar van het voertuig waarin de schuldloze in- of opzittende zich bevindt is in zo’n geval verplicht de schade af te wikkelen die de schuldloze derde heeft geleden, ook al is zijn verzekerde niet, of slechts gedeeltelijk aansprakelijk.

Wat bovendien dikwijls over het hoofd wordt gezien, is dat de Bedrijfsregeling schuldlozen niet alleen van toepassing is bij verkeersongevallen, maar ook geldt in andere schadegevallen waarbij behalve de schuldloze derde, twee of meer andere partijen betrokken zijn.

Als schuldloze derde hebt u altijd en direct recht op vergoeding van uw letselschade

Bent u buiten uw schuld betrokken geraakt bij een ongeval – bijvoorbeeld als bestuurder of passagier van een motorrijtuig – en hebt u daardoor letselschade opgelopen, neem dan gerust contact op met ons kantoor. Als schuldloze derde hebt u altijd recht op vergoeding van uw letselschade. Dit kost u niets, want wij verhalen de advocaatkosten op de aansprakelijke verzekeraar. Wij zijn specialist in letselschadezaken en het (op de euro nauwkeurig) berekenen van uw inkomensverlies. Wij kunnen ervoor zorgen dat er snel voorschotten aan u worden betaald door de aansprakelijke verzekeraar, zo nodig door daarvoor een gerechtelijke procedure aanhangig te maken. Zodoende raakt u niet in financiële moeilijkheden als gevolg van het u overkomen ongeval.

mr. L.V.S. Cassese, letselschadeadvocaat te Almelo

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht